„Варчев финанс” ЕООД

Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. Варна 9000, бул. Вл. Варненчик 186, ет. 3, офис 4,035;
- за Великобритания адреса е: гр. Варна 9000, ул. „Шипка” № 102;

Лице за контакти: +359 (52) 63 40 40, +359 (52) 63 10 00, info@varchev.com

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Италия Чл. 6, ал. 2, т. 1 и  т. 2 и ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПФИ

Чл. 4, т. 1; т. 2 и т. 9

от ЗПФИ (за услугите по Чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗПФИ - Чл. 4, т. 2 и т. 9 от ЗПФИ)
Португалия Чл. 6, ал. 2, т. 1 и  т. 2 и ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПФИ

Чл. 4, т. 1, т. 2 и т. 9

от ЗПФИ (за услугите по Чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗПФИ - Чл. 4, т. 2 и т. 9 от ЗПФИ)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения