Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Козлодуй” № 1, ап. офис 5

Лице за контакт: Росен Георгиев Караджов, Биляна Жорова Костова, +359 32 395 420, office@coactoriifinance.comДържави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Австрия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Белгия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Хърватия
чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ
чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Кипър чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Чехия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Дания чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Естония чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Финландия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Франция чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Федерална Република Германия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Гърция чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Унгария чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Ирландия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Италия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Латвия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Литва
чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ
чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Велико херцогство Люксембург чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Малта чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Нидерландия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Полша чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Португалия
чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ
чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Румъния чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Словакия чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Словения чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Испания чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Швеция
чл. 6, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ
чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения