„ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД

Начин на предоставяне на услуги: Чрез установяване на клон по чл. 42 от ЗПФИ от 04.2014 г.

Адрес: Al. Jerozolimskie 61, Pasaż Lipińskiego, p. 4, 00-697 Warsaw, Poland

Лице за контакти: Катерина Тихомирова Димитрова, (+48) 22 218 000, officewarsaw@intercapital.bg 

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 2, и ал. 3, т. 1 и т. 4 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – т. 10 от ЗПФИ

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения