„Елана Трейдинг” АД

Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. София 1000, ул. „Кузман Шапкарев” № 4

Лице за контакти: Генади Гешев, + 359 2 81 000 00, + 359 2 81 000 95, geshev@elana.net


Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Ирландия чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 - 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 - т. 10 от ЗПФИ
Република Кипър чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 - 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 - т. 10 от ЗПФИ
Република Малта чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 - 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 - т. 10 от ЗПФИ


Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения