„БенчМарк Финанс” АД

Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес:
гр. София 1407, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2

Лице за контакти:
Любомир Бояджиев (за Полша лице за контакт е Деница Христова), +359 2 962 53 96, +359 2 962 53 98, finance@benchmark.bg

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Федерална Република Германия Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Кралство Испания Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Франция Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Италия Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИПоследни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения