„БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП” ЕАД

Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. София 1000, ул. „Позитано” № 9, вх. А, ет. 5, офис 15

Лице за контакти: Александър Бебов, Петър Кръстев, +359 2 400 19 20, alex@bac.bg 


Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Румъния           Чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 5 и 7 и ал. 3, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, 3, 6  и  т. 10 от ЗПФИ

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения