„Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД)

Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 51А, ет. 1

Лице за контакти: Петър Пешев, Владимир Малчев, +
359 2 815 56 60, peshev@uptrend.bg, malchev@uptrend.bg

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Литва Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Латвия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Естония Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Италия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Федерална Република Германия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Франция Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Кралство Испания Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Португалия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Австрия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Кралство Нидерландия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Кралство Швеция Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Кралство Дания Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Финландия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Хърватия Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 от ЗПФИПоследни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения