„АБВ - Инвестиции” ЕOOД

Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. Варна 9002, ул. „Цар Асен” № 20

Лице за контакти: Иво Петров, +35952 601594, office@abvinvest.eu

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Велико херцогство Люксембург Чл. 6, ал. 2, т. 1 - 7 и ал. 3, т. 1- 6

Чл. 4, т. 1 – т. 11  от
ЗПФИ


Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения