„Риск Мениджмънт Консултинг“

ЕИК: 205043274

Адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 357а

Единствено по класове застраховки по т.: 1,2,3,7,8,9,10,13,16,17,18

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги