„ФЕНИКС БРОКЕРС ГРУП” ЕООД (предишно наименование -„Средец - Застрахователен Брокер” ООД

ЕИК: 130973809

Адрес: гр. София,  бул. Витоша 86, ет. 4, ап. 13

Контакти: sredez_ins@abv.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Чехия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги