„Дженерал Брокер” ООД

ЕИК: 202532274

Адрес: гр. София, ул. Якобица № 7Б

Контакти: generalbroker.bg@gmail.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Чехия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги  
Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Унгария Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Португалия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги  

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения