"Брокер Инс" ООД

ЕИК: 121773065

Адрес: гр. София, ул."Кърниградска" № 3

Контакти: office@brokerins.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Обединено Кралство Великобритания Преустановява дейност по застрахователно посредничество, считано от датата на напускане на Обединеното кралство Великобритания на ЕС  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Ирландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги  
Унгария Свобода на предоставяне на услуги  
Чехия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги  
Португалия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги  
Република Латвия Свобода на предоставяне на услуги  
Княжество Лихтенщайн Свобода на предоставяне на услуги  
Велико херцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги  
Република Финландия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Норвегия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги  
Република Естония Свобода на предоставяне на услуги  
Исландия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги  
,
 

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения