„АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД

ЕИК: 121266165

Адрес: гр. София, бул. "България" № 118, Бизнес Център Абакус, ет. 2

Контакти: zdravkov@iandgbrokers.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Обединено Кралство Великобритания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Естония Свобода на предоставяне на услуги  
Ирландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги  
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги  
Република Латвия Свобода на предоставяне на услуги  
Велико херцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги  
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги  
Португалия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Право на установяване Poland, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16A
Представител: Piotr Faliński
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги  
Унгария Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Финландия Свобода на предоставяне на услуги  
Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги  
Чехия Свобода на предоставяне на услуги