"4 Сийзънс" ЕООД

ЕИК: 206045246

Адрес: гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 264

Контакти: info@4seasonsltd.eu

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Ирландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Френска република Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Норвегия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Португалска република Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Обединено кралство Великобритания Свобода на предоставяне на услуги  
Северна Ирландия Свобода на предоставяне на услуги  

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения