Начало / Поднадзорни лица / Нотификации / Нотификации, изпратени от КФН / Застрахователни посредници от Република България, уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС

Застрахователни посредници от Република България, уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС