Начало / Поднадзорни лица / Нотификации / Нотификации, изпратени от КФН / Застрахователни посредници от Република...

Застрахователни посредници от Република България, уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС

Дружества, които са преустановили своята дейност - Списък

„Ай Пи Ес Сървисиз” ООД

„Маринс Интернешънъл” ЕООД

„Инстрейд” ЕООД

►„Изи Инс – Първи интернет застрахователен брокер” ЕООД


►„СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС” ООД

►„Комплекс Риск Солюшънс” ЕООД

►„ТОТАЛ ИНС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД

►„АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД

►„ХАЛИФАКС КАНСЪЛТАНСИ” ЕООД (застрахователен агент)

►ЗБК „Балкан” АД


►„Добрич Иншурънс Брокерс” ЕООД

►„Лайф Брокер” ЕООД

►„ЗП ЛИБРА” ООД

►„ПМТ Брокерс” ЕООД


►„МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР” ООД

►„Интерприма” ЕООД

►„Зенит – Брокерско застрахователно и презастрахователно дружество” ООД

►„Айкарт Иншурънс Брокер“ АД

►„Колхида ЗБ” ООД

►„ФЕНИКС БРОКЕРС ГРУП” ЕООД

►„Си Ай Би” ООД

►„Застрахователен Брокер Директ Инс” ООД


►„Аркадия ЗБ” ООД


►„Мистрал Груп” ООД

►„Сидерал брокери” ООД

►„Ренюабъл Енерджи Иншурънс Брокер" ЕООД

►„Консулт Инс Интернешинъл Брокер” ЕООД

►„Брокер Инвест” ООД

►„Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД

►„Акса Брокер” ООД

►„Лет Ми Инс Застрахователен брокер” ООД

►„В Брокер” EООД

►„Карол Стандарт” ЕООД

►„БГ ИНС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” EООД

►„Стар Инс Застрахователен Брокер” ООД

►„Дженерал Брокер” ООД

►„ЗБ Про Инс“ ЕООД


►Светла Стоянова Стойчева (застрахователен агент)

►„ЕДМ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД

►„АВВИ“ ООД

►„Контракт Иншуранс Брокер” OOД

►„Уникредит Застрахователен Брокер” ЕOOД

►"Брокер инс" ЕООД

►"Легион Брокер" ООД

►"Астра Брокерс" ЕООД