Пенсионни дружества

Наименование на дружеството Адрес за кореспонденция, електронна поща ,
интернет адрес, телефон, факс
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" № 13Б, вх. А, ет. 7


E-mail: head@poc-doverie.bg
Web: https://www.poc-doverie.bg


Тел.: (02) 46 46 173, (02) 46 46 111, (02) 937 50 11, Факс: (02) 937 50 15,
Тел.:0700 13 400, 0900 32 100 (0,18 лв./мин., без ДДС)

 
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД София, бул. "Тодор Александров"  117


E-mail: headoffice@saglasie.bg  
Web: www.saglasie.bg


Тел.: (02) 816 45 65

 
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД София 1000, ул. „Княз Александър І Батенберг” № 6, ет.1


E-mail: rodina@dskrodina.bg
Web: https://www.dskrodina.bg


Тел.: (02) 942 70 17, Tел./факс: (02) 942 70 18

 
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД София 1612, бул." Цар Борис III " №19Б


E-mail:pod@allianz.bg  
Web: https://www.allianz.bg


Тел.: (02) 933 48 00, (02) 933 48 88,
тел./факс: (02) 981 53 02

 
"ЕН ЕН  ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" ЕАД Адрес: Централно управление
гр. София, 1404, Бул. България 49 Б, вх. А, ет. 10


Е-mail: client.service@nnbulgaria.com
Web: https://www.nnbulgaria.com/ 


Център за контакт с клиенти: тел. 0800 11 464
Tел./факс: (02) 960 84 84

 
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 87

E-mail: office@ccb-sila.com 
Web: https://www.ccb-sila.com

Тел. (02) 981 17 74, (02) 810 80 10, факс: (02) 810 80 20; клиентски център 0700 11 322
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО- БЪДЕЩЕ" АД София 1592, бул. "Христофор Колумб" №43, ет. 7, ляво крило


E-mail: office@budeshte.bg , office@pod-budeshte.bg ,
Web: https://www.budeshte.bg/www.pod-budeshte.bg ,


Тел.: (02) 489 65 05 и 0700 14 250
Факс : (02) 414 47 29

 
ПОД "ТОПЛИНА" АД София 1360, Индустриална зона Орион, ул.3020 №34, ет. 8

E-mail: office@pod-toplina.bg
Web: www.pod-toplina.bg


Тел.: (02) 821 99 95, 0884 555 103
Факс: (02) 812 07 77

 
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

 
София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" №51 Д
 
E-mail: head@pensionins.com
Web: https://www.pensionins.com

Тел.: (02) 805 53 08, (02) 805 53 83
Факс: (02) 805 53 08