Пенсионни дружества

Наименование на дружеството Адрес за кореспонденция, електронна поща ,
интернет адрес, телефон, факс
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" № 13Б, вх. А, ет. 7
E-mail: head@poc-doverie.bg
Web: https://www.poc-doverie.bg
Тел: (02) 46 46 173
Клиентски център:0700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер)
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД София, бул. "Тодор Александров"  117
E-mail: headoffice@saglasie.bg  
Web: www.saglasie.bg
Тел.: (02) 816 45 65
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД София 1000, бул. „Александър Стамболийски” № 101, МОЛ София, София Тауър, ет. 4
E-mail: rodina@dskrodina.bg
Web: https://www.dskrodina.bg
Клиентски център: 0700 10 375
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД София 1407, район „Лозенец“, ул. "Сребърна" № 16 
E-mail:pod@allianz.bg  
Web: https://www.allianz.bg
Клиентски център: 0800 13 014
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ОББ" ЕАД гр. София, 1404, Бул. България 49 Б, вх. А, ет. 10
Е-mail: client.service@nnbulgaria.com
Web: https://www.nnbulgaria.com
www.ubb-pensions.bg
Клиентски център: 0800 11 464
Тел./факс: (02) 960 84 84
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 87
E-mail: office@ccb-sila.com 
Web: https://www.ccb-sila.com
Тел. (02) 981 17 74, (02) 810 80 10
Клиентски център 0700 11 322
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО- БЪДЕЩЕ" АД София 1592, бул. "Христофор Колумб" №43, ет. 7, ляво крило
E-mail: office@budeshte.bg , 
Web: https://www.budeshte.bg
Клиентски център 0700 14 250
Факс : (02) 414 47 29
ПОД "ТОПЛИНА" АД София 1360, Индустриална зона Орион, ул.3020 №34, ет. 8
E-mail: office@pod-toplina.bg
Web: www.pod-toplina.bg
Тел.: (02) 812 07 70, (02) 821 99 95
Моб.тел. 0884 555152, 0878 465388
Факс: (02) 812 07 77
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

 
София 1618  район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ №136В
E-mail: head@pensionins.com
Web: https://www.pensionins.com
Тел.: (02) 805 53 34
Факс: (02) 805 53 08
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ ЕАД София 1172, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г.М. Димитров“ № 1
Е-mail: info@dallbogg.bg
Тел: (02) 40 26 103

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения