Управляващи дружества

 
Наименование на ЮЛ Адрес на управление Адрес за кореспонденция и за допълнителна информация
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1592, р-н Искър
ул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 5
гр. София, 1592 р-н Искър
ул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 5, тел: +359 2 462 11 66, 67;  965 14 66
office@activabg.com
https://activabg.com/
АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД гр. София 1301 р-н Възраждане  ул. "Екзарх Йосиф" № 7, ап. 7            гр.София 1000, пл."Позитано" № 2, тел: +359 2 439 81 51, моб. + 359  887 331 967
office@alaric.bg
https://alaric.bg/
АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД гр. София 1504 р-н Средец
ул. „Кракра“ № 18
гр. София 1504 р-н Средец
ул. „Кракра“ № 18, ет.1
тел: +359 2 4893703,+359 2 4210513
факс: +359 2 4893709
aam@alfafunds.com
https://www.alfafunds.com/
АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Пловдив 4000
район Централен
бул. "Шести септември" Бизнес-център ЛЕГИС № 152, ет. 4, ап. 3А
гр. Пловдив 4000
район Централен
бул. "Шести септември" Бизнес-център ЛЕГИС № 152, ет. 4, ап. 3А, тел. и факс: +359  32 660 754, +359  87 513 67 98
info@arcusasset.bg
https://www.arcusasset.bg/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1303
р-н Възраждане
ул. "Средна гора" № 49, ет. 5, ап. 8
гр. София 1303
р-н Възраждане
ул. "Средна гора" № 49, ет. 5, ап. 8, тел: +359 280 138 44, 801 38 40; 801 38 50 факс: +359 2 80 138 60
officeam@astraam.bg
ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД гр. Варна 9009
район Младост
ул. "Владислав Варненчик" № 186, ет. 3, офис 4.035
гр. Варна 9009
район Младост
ул. "Владислав Варненчик"
№ 186, ет. 3, офис 4.035
тел. +359 52 631 000, +359 52 634 040
www.varchev.com
backoffice@varchev.com
ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе“ № 115 Г Офис сграда Мегапарк Тяло Е, вх.6, ет.6
гр. София 1784
бул. Цариградско шосе № 115 Г Офис сграда Мегапарк Тяло Е, вх.6, ет.6 , Телефон - +359 2 811 50 10;  401 14 00
office@dsam.bg
https://www.dsam.bg/
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1113
ул. "Тинтява" №13 Б, вх. А, ет. 2
гр. София 1113
ул. "Тинтява" №13 Б, вх. А, ет. 2, тел: +359 2 9350 633;  9350 631; 9350 611, факс: +359 935 06 17
office@dvam.bg;
sales@dvam.bg
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД гр. София 1505
Район Оборище,
ул. "Московска" №19 
гр. София 1301
Район р-н Триадица; ул. "Алабин"  36; Ет. 3; тел: +359 2 9350 633; 9350 631;  9350611, факс: +359 2 935 06 17; office@dskam.bg; https://www.dskam.bg
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000
Район Средец, ул. "Г.С. Раковски"  96А  
гр. София 1000
Район Средец, ул. "Г.С. Раковски"  96А, Тел: +359 2 980 18 81; Факс:+359 2 980 74 72; office@expat.bg; https://www.expat.bg
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, ет. 2 гр. София 1797
Софарма Бизнес Тауърс,
ул. "Лъчезар Станчев" 5
Кула Б, ет. 12-13, Факс: +359 2 958 15 23 Тел: +359 2 810 00 00,  810 00 70, 810 00 60; https://www.elana.net; info@elana.net
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1592                                                    бул."Христофор Колумб" № 43, ет.5
                                     
гр. София 1592                                                    бул."Христофор Колумб" № 43, ет.5, тел.+359 2 902 19 44, Моб: +359 (88) 516 60 86, Факс: +359 2 9811496; https://www.efam.bg; office@efam.bg
                                     
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД гр. София 1303,
бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1
гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1; тел.: + 359 2 980 48 25, факс: +359 2 965 45 22; office@z-capital.bg; https://www.z-capital.bg;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД гр. София 1000
р-н Средец
ул."Стефан Караджа" №2
гр. София 1000
р-н Средец
ул."Стефан Караджа" №2, факс:  +359 2 981 17 58, тел: +359 2 981 86 00; https://www.investcapital.eu; office@investcapital.eu
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000
р-н Средец
ул."Добруджа" № 6, ет. 3
гр. София 1000
р-н Средец
ул."Добруджа" № 6, ет. 3, тел:  +359 2 806 37 50,  921 05 32, факс: +359 2 921 05 21; https://www.ifm.bg; office@ifm.bg
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1301
р-н Триадица,
ул. "Три уши" № 8, Ет. 6
 
гр. София 1301
р-н Триадица, ул. "Три уши" № 8, Ет. 6 , тел. +359 2 403 02 00, факс +359 2 810 60 33; https://capman.bg/asset-management; mail@capman.bg
 
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1303
р-н Възраждане
бул. "Христо Ботев" No 57
Централно управление
гр. София 1164
ул. "Златовръх" № 1, тел: +359 2 986 34 66;  +359 2 400 83 00, факс: +359 2 986 34 66;
е-mail: investing@karoll.bg,
office@karoll.bg
https://www.karollcapital.bg
КОМПАС ИНВЕСТ АД гр. София 1000
р-н Възраждане
ул. "Георг Вашингтон" № 19, ет. 2
гр. София 1000
р-н Възраждане
ул. "Георг Вашингтон" № 19, ет. 2
тел: +359 2 421 95 17, +359 2 421 95 18;
е-mail: office@compass-invest.eu
https://www.compass-invest.eu
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1309
р-н Възраждане,
бул. "Тодор Александров" №117
гр. София 1309
р-н Възраждане,
бул. "Тодор Александров" №117, тел:+359 2 816 43 70, 816 43 45
е-mail: office@concord-am.bg
https://concord-am.bg/
ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000, р-н Възраждане
ул. "Света София" № 5
гр. София 1000, р-н Възраждане
ул. "Света София" № 5, тел: +359 2 811 37 74, 811 37 78,  
е-mail: ubbam@ubb.bg
https://www.ubbam.bg/
ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000, р-н Оборище  ул. "Врабча" № 10 гр. София 1000, р-н Оборище  ул. "Врабча" № 10, тел: +359 2 9 356 522, факс: +359 2 935 66 15;
е-mail: mbam@municipalbank.bg
https://www.mbam.bg/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1408
район р-н Триадица
ул. "Енос" No 2, ет. 5
гр. София 1408
район р-н Триадица
ул. "Енос" No 2, ет. 5, тел: + 359 2 460 64 00, факс: +359 2 460 64 01;
е-mail: asset_management@ffbh.bg
https://www.ffbh.bg
РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД гр. София 1407
р-н Лозенец
бул. "Никола Вапцаров"  55, Експо 2000, фаза II
гр. София 1407
р-н Лозенец
бул. "Никола Вапцаров"  55, Експо 2000, фаза II, тел.+359 2 91 985 626, 91 985 654, 91 985 467, факс: +359 2 943 33 65;
е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg
https://www.ram.bg
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Варна 9000
р-н Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда
гр. Варна 9000
р-н Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда, тел: +359 52 600 507, 653 830;
факс: +359 52 603 828;
https://www.rfasset.eu;
e-mail: office@rfasset.eu
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1680
р-н Красно село
бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, ап. 24
гр. София 1680
р-н Красно село
бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, ап. 24; тел: +359 2 810 26 51;          факс: +359 2 981 21 65; https://www.selectam.bg;
e-mail: info@selectam.bg
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД гр. София 1000
ул. "Екзарх Йосиф" № 31, ет. 2
гр. София 1000
ул. "Екзарх Йосиф" № 31, ет. 2, тел: +359 2 815 40 00, факс: +359 2 815 40 10; https://www.skyfunds.bg;
e-mail: contact@skyfunds.bg
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1618
бул. "Братя Бъкстон" № 40
гр. София 1618
бул. "Братя Бъкстон" № 40, тел./факс: + 359 2 816 43 70; https://www.strategia-asset.com;
e-mail: office@strategia-asset.com
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДМЪНТ ЕАД гр. София 1303
бул. "Тодор Александров" № 117
гр. София 1303
бул. "Тодор Александров" № 117, тел: +359 2 903 56 40, 903 56 45;
https://www.texim-am.bg; e-mail: asset.management@teximbank.bg
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000
р-н Средец
ул. "Аксаков" № 28, ет. 2 (надпартерен), ап. 5
гр. София 1000
р-н Средец
ул. "Аксаков" № 28, ет. 2 (надпартерен), ап. 5; тел: +359 2 494 90 84, факс: +359 2 988 82 13; https://www.trend-am.com;
e-mail: trend@trend-am.com
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000
район р-н Слатина
бул. "Цариградско шосе" № 87
гр. София 1000
район р-н Слатина
бул. "Цариградско шосе" № 87, тел: + 359 2 923 47 11, 923 47 12;
https://www.ccbam.bg;
e-mail: office@ccbam.bg
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Пловдив 4000
бул."Васил Априлов"№ 92
гр. Пловдив 4000
бул."Васил Априлов"№ 92;
факс: +359 32 625 402, тел: +359 32 625401, 633 234; https://www.ugmarket.com;
e-mail: office@ugmarket.com