Управляващи дружества

 
Наименование на ЮЛ Адрес на управление Адрес за кореспонденция и за допълнителна информация
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1592, р-н Искър,
ул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5
тел: + 359 2 462 11 66,
        + 359 2 462 11 67,
        + 359 2 965 14 66
office@activabg.com
https://activabg.com/
АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД гр. София 1301, р-н Възраждане,  ул. „Екзарх Йосиф“ № 7, ап. 7            гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, тел: + 359 2 439 81 51,
        + 359  887 331 967
office@alaric.bg
https://alaric.bg/
АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Пловдив 4000,
р-н Централен,
бул. „Шести септември“, Бизнес-център ЛЕГИС
№ 152, ет. 4, ап. 3А
тел: + 359 875 136 798
факс: + 359 32 660 754
info@arcusasset.bg
https://www.arcusasset.bg/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1303,
р-н Възраждане,
ул. „Средна гора“ № 49,
ет. 5, ап. 8
тел: + 359 280 138 44,
        + 359 801 38 40,
        + 359 801 38 50
факс: + 359 2 801 38 60
officeam@astraam.bg
https://www.astraam.bg
ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД гр. Варна 9009,
р-н Младост,
ул. „Владислав Варненчик“ № 186, ет. 3, офис 4.035
тел: + 359 52 631 000,
        + 359 52 634 040
офис София, ул. “Цар Самуил“ № 1
тел. + 359 2 954 51 15
www.varchev.com
backoffice@varchev.com
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД София 1000,                                             ул. „Мальовица” № 2, ет. 1 тел:  + 359 2 811 50 10,
         + 359 2 401 14 00
https://smartfund.bg  office@smartfund.bg
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1113,
ул. „Тинтява“ № 13 Б,
вх. А, ет. 2
тел: + 359 2 935 06 33,
        + 359 2 935 06 31,
        + 359 2 935 06 11
факс: + 359 935 06 17
office@dvam.bg
sales@dvam.bg
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД гр. София 1505,
р-н Оборище,
ул. „Московска“ № 19 
гр. София 1301, р-н Триадица,
ул. „Алабин“ № 36; ет. 3
тел: + 359 2 935 06 33,
        + 359 2 9350 631,
        + 359 2 9350611
факс: + 359 2 935 06 17
office@dskam.bg; https://www.dskam.bg
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000,
р-н Средец, ул. „Г.С. Раковски“  96 А  
тел: + 359 2 980 18 81
факс: + 359 2 980 74 72
office@expat.bg
https://www.expat.bg
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, ет. 2 гр. София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,
Кула Б, ет. 12-13,
тел: + 359 2 810 00 00, 
        + 359 2 810 00 70,
        + 359 2 810 00 60
факс: +359 2 958 15 23 https://www.elana.net
info@elana.net
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1592,
бул. „Христофор Колумб“
№ 43, ет. 5                     
тел: + 359 2 902 19 44,
        + 359 885 166 086
факс: + 359 2 981 14 96
office@efam.bg
https://www.efam.bg                          
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД гр. София 1303,
бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1
тел: + 359 2 980 48 25
факс: + 359 2 965 45 22;
office@z-capital.bg
https://www.z-capital.bg
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД гр. София 1000,
р-н Средец,
ул. „Стефан Караджа“ № 2
тел: + 359 2 981 86 00
факс:  + 359 2 981 17 58
https://www.investcapital.eu office@investcapital.eu
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000,
р-н Средец,
ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3
тел:  + 359 2 806 37 50, 
         + 359 2 921 05 32
факс: + 359 2 921 05 21
office@ifm.bg
https://www.ifm.bg
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1301,
р-н Триадица,
ул. „Три уши“ № 8, ет. 6
 
тел: + 359 2 403 02 00
факс: + 359 2 810 60 33
mail@capman.bg
https://capman.bg/asset-management
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1303,
р-н Възраждане,
бул. „Христо Ботев“ № 57
Централно управление
гр. София 1164
ул. „Златовръх“ № 1
тел: + 359 2 986 34 66,
        + 359 2 400 83 00
факс: + 359 2 986 34 66
investing@karoll.bg,
office@karoll.bg
https://www.karollcapital.bg
КОМПАС ИНВЕСТ АД гр. София 1000,
р-н Възраждане,
ул. „Георг Вашингтон“
  № 19, ет. 2
тел: + 359 2 421 95 17,
        + 359 2 421 95 18
office@compass-invest.eu
https://www.compass-invest.eu
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1309,
р-н Възраждане,
бул. „Тодор Александров“ №117
тел: + 359 2 816 43 70,
        + 359 2 816 43 45
office@concord-am.bg
https://concord-am.bg/
ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000,
р-н Оборище,
ул. „Врабча“ № 10
тел: + 359 2 935 65 22
факс: + 359 2 935 66 15
mbam@municipalbank.bg
https://www.mbam.bg/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1408,
р-н Триадица,
ул. „Енос“ № 2, ет. 5
тел: + 359 2 460 64 00
факс: + 359 2 460 64 01
asset_management@ffbh.bg
https://www.ffbh.bg
РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД гр. София 1407,
р-н Лозенец,
бул. „Никола Вапцаров“
№ 55, Експо 2000, фаза II
Тел: + 359 2 919 856 26,
        + 359 2 91 985 654,
        + 359 2 91 985 467
факс: +359 2 943 33 65;
ram.info@ram.raiffeisen.bg
https://www.ram.bg
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Варна 9000,
р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда
тел: + 359 52 600 507,
        + 359 52 653 830
факс: + 359 52 603 828;
office@rfasset.eu
https://www.rfasset.eu
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1680,
р-н Красно село,
бул. „България“ № 58,
бл. С, ет. 7, ап. 24
тел: + 359 2 810 26 51         
факс: +359 2 981 21 65
info@selectam.bg
https://www.selectam.bg;

 
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД гр. София 1000,
ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 2
тел: + 359 2 815 40 00
факс: +359 2 815 40 10
contact@skyfunds.bg
https://www.skyfunds.bg
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1618,
бул. „Братя Бъкстон“ № 40
тел./факс: + 359 2 816 43 70
office@strategia-asset.com
https://www.strategia-asset.com
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДМЪНТ ЕАД гр. София 1303,
бул. „Тодор Александров“ № 117
тел: + 359 2 903 56 40,
        + 359 2 903 56 45
asset.management@teximbank.bg
https://www.texim-am.bg
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000,
р-н Средец,
ул. „Аксаков“ № 28, ет. 2 (надпартерен), ап. 5
тел: + 359 2 494 90 84
факс: +359 2 988 82 13
trend@trend-am.com
https://www.trend-am.com
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000,
р-н Слатина,
бул. „Цариградско шосе“ № 87
тел: + 359 2 923 47 11,
        + 359 2 923 47 12
office@ccbam.bg
https://www.ccbam.bg
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Пловдив 4000,
бул. „Васил Априлов“
№ 92
тел: + 359 32 625 401,
        + 359 32 633 234
факс: + 359 32 625 402
office@ugmarket.com
https://www.ugmarket.com
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ - КЛОН гр. София 1463
бул. „Витоша“ № 89 Б
Милениум център, ет. 6
тел: + 359 02 811 37 67,
        + 359 887 921 401
ubbam@ubb.bg   
https://www.ubbam.bg/