Начало / Пазари / Капиталов пазар / Списъци поднадзорни лица / Организирани пазари на ценни книжа

Организирани пазари на ценни книжа

РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – София АД

Адрес : София 1303, ул. "Три уши" 10

Тел.: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

e-mail: bse@bse-sofia.bg

web: www.bse-sofia.bg

 

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения