Начало / Пазари / Капиталов пазар / Списъци поднадзорни лица / Лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

            Лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
 
Наименование на ЮЛ Адрес на управление Адрес за кореспонденция и за допълнителна информация
„БОРГ ФИНАНС“ АД гр. Варна, п.к. 9000,
р-н Одесос,
ул. „Иван Страцимир“ № 2А, офис 500
тел: + 359 879 130 666
admin@borg.bg
http://borg.bg/
„ВИТОША ВЕНЧЪР ПАРТНЪРС“ ООД гр. София, п.к. 1113,
р-н Изгрев, ул. „132“ № 18,
ет. 6, ап. 11
hello@vitosha.vc https://www.vitosha.vc/
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД гр. София, п.к. 1142,
р-н Средец,
ул. “Г. С. Раковски”, № 193,
вх. А, ет. 1, ап. 2
+ 359 2 448 60 20
contact@vfalternative.com
https://vfalternative.com
„ИМПЕТУС КАПИТАЛ“ ООД гр. София, п.к. 1784,
ж.к. Младост 1, бл. 29 А,
вх. А, ет. 8, ап. 38
+ 359 2 9533627
office@impetus.capital
НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД гр. София, п.к. 1000,
р-н Средец
ул. Славянска № 5, ет. 4
гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1
тел: + 359 950 06 55,
        + 359 950 06 56 
www.indf-bg.com
indf@abv.bg
„ИНОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ“ АД гр. София, п.к. 1407,
ж.к. Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 6, ет. 2
office@innovationcapital.bg
apply@innovationcapital.bg
https://www.innovationcapital.bg
„ИНОВЕЙШЪН СТАРТЪР БОКС“ ЕООД гр. София, п.к. 1172, р-н Изгрев, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. А, ет. 6, ап. 2 тел: + 359 877 247 263
office@innovationstarterbox.bg
http://innovationstarterbox.bg/
„МГГ АДВАЙЗЪРС“ ООД гр. София, п.к. 1463,
р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 90, ет. 5, офис 6
тел: + 359 887 877 878
        + 359 885 044 122
grigory@sofiaventures.eu
george@sofiaventures.eu
https://sofiaventures.eu
„МОРНИНГСАЙД ХИЛ“ ООД гр. София, п.к. 1000,
р-н Средец, ул. „Славянска“ № 9, ет. 5, ап. 5
гр. София, 1000,
ул. Аксаков № 15 A
info@morningsidehill.com
http://www.morningsidehill.com/
„НЮ ВИЖЪН 3“ ООД гр. София, п.к. 1784,
р-н Младост,
бул. „Цариградско шосе“
№ 111Ж, София Тех Парк, Лабораторен комплекс,
бл. 3, ет. 1
office@nv3.co
https://www.newvision3.com/
„СЕРДИКА КАПИТАЛ“ ЕАД гр. София, п.к. 1000,
р-н Средец, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37А
тел: +359 2 906 2567
info@serdicacapital.com https://www.serdicacapital.com
„СИЛВЪРЛАЙН ПАРТНЪРС“ ООД гр. София, п.к. 1407,
р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Кораб планина“ № 8, вх. А,
ет. 6, ап. 8
гр. София, п.к. 1142,
бул. „Васил Левски“ 15-17, ет. 2
office@silverlinecapital.net
https://silverlinecapital.net
„СОЛОМОН МАЙЕР 1772“ АД гр. Варна, п.к. 9000,
р-н Одесос,
ул. „Радко Димитриев“ № 7А,
ет. 2, ап. 5
salomonmayer1772@gmail.com
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Г.С. Раковски“  96 А  тел: + 359 2 980 18 81
факс: + 359 2 980 74 72
office@expat.bg
https://www.expat.bg
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1309,
р-н Възраждане,
бул. „Тодор Александров“ №117                           
тел: + 359 2 816 43 70,
        + 359 2 816 43 45
office@concord-am.bg
https://concord-am.bg
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1408,
р-н Триадица,
ул. „Енос“ № 2, ет. 5
тел: + 359 2 460 64 00
факс: + 359 2 460 64 01
asset_management@ffbh.bg
https://www.ffbh.bg
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1592, р-н Искър,
ул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5
тел: + 359 2 462 11 66,
        + 359 2 462 11 67,
        + 359 2 965 14 66
office@activabg.com
https://activabg.com
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1618,
бул. „Братя Бъкстон“ № 40
тел./факс: + 359 2 816 43 70
office@strategia-asset.com   
https://www.strategia-asset.com
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД гр. София 1505,
р-н Оборище,
ул. „Московска“ № 19 
гр. София 1301, р-н Триадица,
ул. „Алабин“ № 36; ет. 3
тел: + 359 2 935 06 33,
        + 359 2 9350 631,
        + 359 2 9350611
факс: + 359 2 935 06 17
office@dskam.bg; https://www.dskam.bg
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1592,
бул. „Христофор Колумб“
№ 43, ет. 5                     
 
тел: + 359 2 902 19 44,
        + 359 885 166 086
факс: + 359 2 981 14 96
office@efam.bg
https://www.efam.bg                     
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, ет. 2 гр. София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Кула Б, ет. 12-13
тел: + 359 2 810 00 00, 
        + 359 2 810 00 70,
        + 359 2 810 00 60
факс: +359 2 958 15 23 https://www.elana.net
info@elana.net