Инвестиционни посредници

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Наименование на ЮЛ Адрес на управление Адрес за кореспонденция
и за допълнителна информация
ЕИК
АБВ - ИНВЕСТИЦИИ ЕООД 9002–Варна
Р-н Одесос, ул. Цар Асен 5, Ет. 2
9002 - Варна
Ул. Цар Асен № 5, ет.2
тел.: 052/601594; 0899 909391
office@abvinvest.eu
www.abvinvest.eu
121886369
АВАЛ ИН АД 1000 - София
ул. Княз Борис І № 71, ет. 4
1303 - София
бул.Тодор Александров № 73, ет. 1
тел.: 02/987 33 60
факс: 02/986 09 11
aval.in@ibn.bg
www.aval-in.bg
831522132
АВС ФИНАНС АД 1309 - София
бул. Тодор Александров № 141, ет. 9
1309 - София
бул. Тодор Александров № 141, ет. 9
тел.: 02/816 4370, 02/816 4345, 0884268876
info@abc-finance.eu
www.abc-finance.info
200511872
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 1421 - София
бул. Джеймс Баучър № 76 А
София
бул. Джеймс Баучър № 76 А
тел.: 02/422 5992;
.факс:02/422 5993,
mvelikov@acp.bg
www.acp.bg
200413613
АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД 1301 - София
ул. Екзарх Йосиф № 7
София
пл. Позитано № 2 - Перформ бизнес център
тел.: 02/439 81 50
факс: 02/439 81 52
info@alaricsecurities.com;
www.alaricsecurities.com
201482151
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 1202 - София
бул. Княгиня Мария Луиза № 79
1202 - София
бул. Княгиня Мария Луиза № 79
тел.: 02/921 54 04; 02/921 54 14
факс: 02/981 93 07
admin@bank.allianz.bg
www.bank.allianz.bg
128001319
Ленно Глобъл Адвайзъри АД
(БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД)
(ОДЕСОС 33 АД)
1000 - София
бул. "Мария Луиза" No 2, ет. 5, ап. 5
1000 - София
бул. "Мария Луиза" No 2, ет. 5, ап. 5тел.: 02/943 92 15; 02/943 92 16
факс: 02/943 47 18
office@balinco.com
www.balinco.com
103277217
БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД 1606 - София
ул. Дамян Груев № 20, ет. 2, ап. 4
1606 - София
ул. Дамян Груев № 20, ет. 2, ап. 4
тел.: 02/981 35 59; 02/400 19 19; 02/400 19 20;
факс: 02/980 39 54
alex@bac.bg , p.krastev@bac.bg
www.bac.bg
131112767
БАНКА ДСК ЕАД 1036 - София
ул. Московска № 19
1036 - София
ул. Московска № 19
тел.: 02/9808064, 02/ 985 57 157, 
факс: 02/980 2422
Ivelin.Ivanov@dskbank.bg,
Daniel.Trifonov@dskbank.bg
,
Emil.Asparuhov@dskbank.bg


www.dskbank.bg
121830616
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 1784 - София
бул. Цариградско шосе № 115 Е
1784 - София
бул. Цариградско шосе № 115 Е
тел.: 02/8169 154, 02/8169 150, 02/8169205, 02/8169 203, 02/8169 201, 02/9690574, 02/9690 723
факс: 02/8169 228,02/8169228
brokers@piraeusbank.bg
www.piraeusbank.bg
831633691
БЕНЧМАРК ФИНАНС АД 1407 – София,
ул. Вискяр планина № 19
София
ул. Вискяр планина № 19, ет. 2
тел.: +359 2 962 53 96, 962 5398
факс: +359 2 962 53 88
office@benchmark.bg
www.benchmark.bg
131225156
БМФН ЕАД (Унитрейдър ЕАД; КМ Инвест ЕАД) 1618 - София
бул. Ал. Стамболийски № 84-86, ет. 4, офис 18
1618 - София
бул. Ал. Стамболийски № 84-86, ет. 4, офис 18
тел.: 02/401 26 36
факс: 02/401 26 39
office@bmfn.eu
www.unitrader.eu
175249529
БНП ПАРИБА С. А. - КЛОН СОФИЯ 1000 - София
бул. Цар Освободител № 2
1000 - София
бул. Цар Освободител № 2
тел.: 02/921 85 50
факс: 921 86 95,
bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com,
www.bnpparibas.com
175185891
БУЛБРОКЪРС ЕАД 1504 - София
ул. Шейново № 7
1504 - София
“Кракра“ № 18
тел.: 02/489 37 12, 02/4893 753
факс: 02/489 37 88
office@bulbrokers.com;
www.bulbrokers.com
115152520
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 1000 - София
ул. Славянска № 2
1000 - София
ул. Славянска № 2
тел.: 02/9658 271, 02/9658 333
факс: 02/944 50 10
ir@bacb.bg
www.bacb.bg
121246419
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 1000 - София
ул. Стефан Караджа № 10
1000 - София
ул. Стефан Караджа № 10
тел: 02/930 63 33
факс: 02/930 63 21
office@bdbank.bg
anachkova.l@bdbank.bg
121856059
ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД 9000 - Варна
бул. Вл. Варненчик № 186, ет. 3
9000 - Варна
бул. Вл. Варненчик № 186, ет. 3
тел.: 052/631 000, 0895442999
info@varchev.com
www.varchevbrokers.com
103775285
Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД 1504 - София
бул. Княз Алексанър Дондуков № 125, ет. 1, ап. 1
гр. София
бул. Княз Ал. Дондуков № 125, ет. 1, ап. 1
тел.: 02/944 02 17, 02/846 55 91
факс: 02/944 60 14
office@disl-securities.com
www.disl-securities.com
175007052
ДЕ НОВО ЕАД 1000 - София
ул. Христо Белчев № 28
1000 - София
ул. Христо Белчев № 28
тел.: 02/950 51 94
факс: 02/950 61 23
contact@denovo.bg
www.denovo.bg
201850473
ДЕЛТАСТОК АД 1784 - София
бул. Цариградско шосе № 115 Г, Офис сграда Мегапарк, тяло Е, ет. 6
1784 - София
бул. Цариградско шосе № 115 Г, Офис сграда Мегапарк, тяло Е, ет. 6
тел.: 02/811 50 50, 811 50 55, 811 50 60
факс: 02/811 50 50
office@deltastock.bg
www.deltastock.bg
128042807
ДИВИ ИНВЕСТ ЕАД
(„ТиБиАйИнвест” ЕАД)
1113 - София
ул. Тинтява № 13 Б, ет. 2
1113 - София
ул. Тинтява № 13 Б, вх. А, ет. 1
тел.: 02/935 06 11;
факс: 02/935 06 17
тел./факс 02/981 60 91
office@dvinvest.bg,
www.dvinvest.bg
130999800
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД 1000 - София
ул. Цар Асен № 7, ет. 2
София
ул. Г. С. Раковски № 42, ет. 4
тел.: 02/987 28 33; 02/987 02 35
факс: 02/987 28 33; 02/987 02 35
dfco@dfcoad.com
www.dfcoad.com
831607814
ЕВРО-ФИНАНС АД 1540 - София
бул. Христофор Колумб № 43, ет. 5
1540 - София
бул. Христофор Колумб № 43, ет. 5
тел.: 02/980 56 57; 02/980 31 28
факс: 02/ 84 99 22
office@eurofinance.bg
www.eurofinance.bg
831136740
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 1000 - София
ул. Кузман Шапкарев № 4
Гр. София
ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауър, кула Б, ет. 12-13
тел.: 02/810 00 00;
810 00 20; 02/810 00 24;
0887 20 41 52
факс: 02/958 15 23
info@elana.net
www.elana.net
831470130
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД 6300 - Хасково
ул. Добруджа № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27
6300 - Хасково
ул. Добруджа № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27
тел.: 038/66 06 61; 038/62 86 12
zfh@abv.bg , office@zf-bg.com
www.zf-bg.com
123122384
ИНВЕСТБАНК АД 1404 - София
бул. България № 85
1404 - София
бул. България № 85
тел.: 02/818 61 30,02/8186182,
02/4013613, 02/818612, 02/8186128,
02/8186176,
факс: 02/8548199
office@ibank.bg
cany@ibank.bg
dealing@ibank.bg
backoffice_treasury@ibank.bg

www.ibank.bg
831663282
ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ 1404 - София
бул. България № 49 Б, вх. А, ет. 7
1404 - София
бул. България № 49 Б, вх. А, ет. 7
тел.: 02/917 64 00
факс: 02/917 65 78
ing.inginfobg@ingbank.com
www.ingcb.bg
831553811
ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД 1000 – София, община “Средец” ул. Добруджа № 6 ет. 3 1000 - София
ул. Добруджа № 6, ет. 3
тел.: 02/921 05 10-15,
921 05 19, 921 05 20 
факс 02/921 05 21
office@intercapital.bg
mayster@intercapital.bg
www.intercapital.bg
131057477
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 1303 - София
бул. Тодор Александров № 81-83
1303 - София, район Възраждане
бул. Тодор Александров № 81-83
тел.: 02/81 20 234,
0800 12 422
факс: 02/92 04 201,
02/ 81 20 222
iabank@iabank.bg,treasury@iabank.bg
www.iabank.bg
000694329
КАПМАН АД 1301 - София
ул. Три уши № 8, ет. 6
1301 - София
ул. Три уши № 8, ет. 6
тел.: 02/40 30200;
факс: 02/40 30 219
mail@capman.bg; mail@capmanbg.com

www.capman.bg
121273188
КАРОЛ АД 1303 - София
бул. Христо Ботев № 57
 1164 - София
ул. Златовръх № 1
тел.: 02/4008251
факс: 02/400 8426
report@karoll.bg
www.karoll.bg
831445091
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД
(МЕТРИК АД)
1000 - София
ул. Стефан Караджа № 2
1000 - София
ул. Стефан Караджа № 2
тел.: 02/981 86 00
office_ci@investcapital.eu
www.investcapital.eu
121878333
КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД 1000 - София
ул. Христо Белчев № 8, ет. 2
1000 - София
ул. Христо Белчев № 8, ет. 2
тел.: + 359 2 933 00 30,
+ 359 2 933 00 74,
+ 359 2 933 00 75,
+ 359 2 933 00 76,
+ 359 2 980 17 25
факс: + 359 2933 0034
capital_markets@cm-bg.com
www.cm-bg.com
121714622
КОАКТОРИИ ФИНАНС АД 4000 - Пловдив
ул. Козлодуй № 1, офис 5
4000 - Пловдив
ул. Козлодуй № 1, офис 5
тел.: 032/39 54 20
факс:+359 32 395 420
office@coactoriifinance.com
www.coactoriifinance.com
201042837
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 1040 - София
ул. Света София № 5
1040 – София
ул. Света София № 5
тел.: 02/811 28 00; 02/811 37 53
факс: 02/811 37 59
konstantinov_h@ubb.bg
www.ubb.bg
000694959
ОБЩИНСКА БАНКА АД София
ул. Врабча № 6
1000 - София
ул. Врабча № 6
тел.: 02/93 00 111; 02/93 00 215; 02/93 00 205, 02/980 1205, 02/981 5147
факс: 02/987 92 28
contacts@municipalbank.bg;
treasury@municipalbank.bg;
nivanov@municipalbank.bg;
www.municipalbank.bg
121086224
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 1797 - София
бул. Драган Цанков № 37
1797 - София
бул. Драган Цанков № 37
тел.: 02/817 11 00
факс: 02/981 0269
invest@fibank.bg ; fsc@fibank.bg
www.fibank.bg
831094393
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД 1408 - София
ул. Енос № 2, ет. 4
1408 - София
ул. Енос № 2, ет. 4r 5
тел.: 02/460 64 00;
факс: 02/460 64 01,
ffbh@ffbh.bg
www.ffbh.bg
000694724
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 1504 - София
бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000
1504 - София
бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000
тел: 02/91985101;
02/919 85 638; 02/919 85 296
факс: 02/943 4527; 02/943 45 28
boyan.petkov@raiffeisen.bg
Temenuga.IVANOVA@raiffeisen.bg
www.rbb.bg
831558413
РЕАЛ ФИНАНС АД 9000 - Варна
ул. Цар Симеон І № 31
9000 - Варна
ул. Ал. Пушкин № 24, ет. 2
тел.: 052/60 38 30
факс: 052/60 38 28
real-finance@real-finance.net
www.real-finance.net
121746470
СИТИБАНК ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ 1505 - София
бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, етаж 10
1505- София
бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, етаж 10
тел. 9175100, факс: 02/9811087,
mss.bg@citi.com,
www.citigroup.com/bulgaria
130325402
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД 9000 - Варна
бул. Вл. Варненчик № 92
9000 - Варна
бул. Вл. Варненчик № 92
тел.: 052/686 187
факс: 052/601 681
SGEB.OFFICE@socgen.com
www.sgeb.bg
813071350
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 1113 - София
ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
1000 - София
ул. „Г.С.Раковски“ 140, ет. 4
тел.: 02/988 63 40;
факс: 02/937 98 77
info@sis.bg

www.sis.bg
121727057
ТБ ВИКТОРИЯ EАД
(КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ)
1606 - София
ул. ЛайошКошут № 4
1606 - София
ул. ЛайошКошут № 4
тел.: 02/917 17 17
факс: 02/9171 158
TreasuryDepartment@tbvictoria.bg ,
Compliance@tbvictoria.bg

www.tbvictoria.bg
831595828
ТЕКСИМ БАНК АД 1309 - София
бул. Тодор Александров № 141
1309 - София
бул. Тодор Александров № 141
тел.: 02/903 55 05
факс: 02/931 12 07
us@teximbank.bg
www.teximbank.bg
040534040
ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД 1421 - София
ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54
1421 - София
ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54
тел.: 02/816 37 77
факс: 02/816 37 80
office@tbibank.bg
www.tbibank.bg
131134023
ТОКУДА БАНК АД 1000 - София
ул. Георг Вашингтон № 21
София
ул. Георг Вашингтон № 21
тел.: 02/403 79 40
факс: 02/403 79 99
info@tcebank.com
headoffice@tcebank.com
www.tokudabank.bg
813155318
ТРЕЙДИНГ 212 ЕООД
(Авус Капитал ООД)
1756 - София
ул. Лъчезар Станчев № 3
Литекс тауър, ет. 10
1756 - София
ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 10
тел.: 02/448 48 51, 02/448 48 50, 02/448 48 60
info@trader.bg,
info@trading212.com,
bg@itrend.com
www.trader.bg,
www.trading212.com,
www.itrend.com
201659500
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 1606 - София
бул. Ген. Тотлебен № 8
1606 - София
бул. "Ген. Тотлебен" № 8
тел: : 02/4641 171, 02/4641 259, 02/4641 133, 02/4641 127
факс: 02/989 48 48, 02/4641 100
b.israel@dbank.bg ; dbank@dbank.bg
www.dbank.bg
121884560
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 1000 - София
пл. Света Неделя № 7
1000 - София
пл. Света Неделя № 7
тел.: 02/9232153; 02/9232194; 02/9232981; 02/9232193;
факс: 02/ 988 4636; 02/9269 564
e-mail:
ControlofInvestmentIntermediaryandShareholdersCapital@UniCreditGroup.bg
www.unicreditbulbank.bg
831919536
ФАВОРИТ АД 1606 - София
бул. Тотлебен № 97
1000 - София
ул. Ангел Кънчев № 25, ет. 1, ап. 2
тел.: 02/981 34 69, 981 34 68; 954 11 91
favorit@ipfavorit.com
www.ipfavorit.com
121631500
ФАЙНЕКС ЕООД гр. София,
бул. Александър Стамболийски № 235, бл. 235, вх. 1, ет. 1, ап. 1
София
бул. Александър Стамболийски № 235, бл. 235, вх. 1, ет. 1, ап. 1
тел.: 02/ 9641725
факс.: 02/9641726
office@finex.bg
https://www.finex.bg
203373259
ФАКТОРИ АД 1407 - София
бул. Черни връх № 67
София
ул. Михаил Тенев № 12, Бизнес център Евротур
тел.: 02/400 1500; 02/400 1501
факс.: 02/400 1500
factory@abv.bg,
office@factory-bg.com;
www.factory.bg ,
www.factory-bg.bg
121550393
ФК ЕВЪР АД 1756 - София
ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 13
1756 - София
ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 13
тел.: 02/448 48 61,
02/971 57 20, 02/439 83 83,
info@ever.bg , ever@ever.bg;
www.ever.bg
831649724
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД
(ЕВРО-ГАРАНТ АД)
1407 - София
бул. Черни връх № 51 Б
1407 - София
бул. Черни връх № 51 Б
тел.: 02/818 81 41; 02/819 91 42
факс: 02/ 81 99 322
office@focalpoint.bg
www.focalpoint.bg
121712048
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД София, 1113
бул. Цариградско шосе № 87
Гр. София, 1113
бул. Цариградско шосе № 87
тел.: 02/92 66 657
факс: 02/926 6226
office@ccbank.bg
www.ccbank.bg
831447150
ЮГ МАРКЕТ АД 4000 - Пловдив
бул. Васил Априлов № 92
4000 - Пловдив
бул. Васил Априлов № 92
тел./факс: 032/62 54 01,
032/62 54 02,
032/63 32 34,
0875 117488
факс: 032/62 54 02
office@ugmarket.com
www.ugmarket.com
115156159
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 1766 - София
ул. Околовръстен път № 260
Офис парк Пощенска банка,
сграда С, ет. 3, офис 10
1766 - София
ул. Околовръстен път № 260
Офис парк Пощенска банка,
сграда С, ет. 3, офис 10
тел.: 02/81 66498;
02/81 66484;
02/81 66496;
02/81 66487;
02/81 66484
факс: 02/9888150
Еquities@postbank.bg;
www.postbank.bg
000694749
ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД
(Сомони файненшъл брокеридж ООД; Сомони 2001 ООД)
София, 1303,
р-н "Възраждане",
ул. "Осогово", № 30, ет. 4, ап. офис 501
София, 1303,
р-н "Възраждане",
ул. "Осогово",
№ 30, ет. 4, ап. офис 501
тел.: 02/ 8294344
webmaster@ebhforex.com
https://bg.ebhforex.com/
123560824
ЪП ТРЕНД ООД
(БулТренд Брокеридж ООД)
София 1407,
район „Лозенец“,
бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 6
гр. София 1407,
район „Лозенец“,
бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 6
тел.: 02/815 56 65, 02/815 56 60
факс: 02/815 56 66
uptrend@uptrend.bg
www.uptrend.bg
www.ainvesting.com
121527003
КЛОНОВЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
АДМИРАЛ МАРКЕТС Ю Кей - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ (Admiral markets UK), Великобритания 1142 - София
бул. Фритьоф Нансен, № 37А,
1142 - София
бул. Фритьоф Нансен, № 37А,
тел.: 02/981 11 11
 
203910531
АКТИВТРЕЙДС - КЛОН СОФИЯ КЧТ (ActivTrades), Великобритания 1404 - София,
район Триадица,
ж.к. "Манастирски ливади"
бул. България № 69, ет. 12, офис 12
1404 - София,
район Триадица,
ж.к. "Манастирски ливади"
бул. България № 69, ет. 12, офис 12
+44(0)207 680 7300;
+359(2)493 4300,
vkaroleva@activtrades.com,
www.activtrades.com
201961349
Амунди Чехия Асет Мениджмънт а.с. – клон България КЧТ (Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. – Bulgaria branch) ул. Три уши No 6А, ет. 6, ап. офис 20 ул. Три уши No 6А, ет. 6, ап. офис 20тел.: 02/418 7921; 200398944
„ДЖЕЙ ЕФ ДИ ГРУП – клон България“ КЧТ 9002 - Варна, район Одесос, бул. „Осми приморски полк“ № 54, бл. Сграда „Сентрал пойнт“, ет. 6 9002 - Варна
район Одесос, бул. „Осми приморски полк“ № 54, бл. Сграда „Сентрал пойнт“, ет. 6
+357 25 878530
legal@jfdbank.com
https://www.jfdbank.com/
 
205779785
СЕЙФКАП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ (Safecap Investment Ltd), Кипър София,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 3
София,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 3
 
Yaniv.S@markets.com
Marios.Hadjiyiannakis@markets.com
204739752