Начало / Новини / "Зелена книга" за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи

"Зелена книга" за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи

През м. юли т.г. Европейската комисия публикува ЗЕЛЕНА КНИГА за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи.
Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да отговорят на въпросите, зададени в настоящата Зелена книга, и да предоставят допълнителни коментари до 15 ноември 2010 г., като попълнят онлайн въпросника на адрес:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions
На лицата, които нямат достъп до Интернет, се предоставя алтернативна възможност да изпратят отговорите по пощата, като адресът е посочен на стр. 22-23 от Зелената книга.
Вашите отговори и коментари може също така да изпращате на адрес www.fsc.bg.

Документът е публикуван на страницата на КФН в рубриката "За потребителя",  "Полезно".