Начало / Новини / Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани...

Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2017 г.

Във връзка с Тарифа за таксите, събирани от Kомисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС № 126 от 10.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 38 от 17.05.2011 г., в сила от 17.05.2011 г. и на основание чл. 27, ал. 3, срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки е до 31 януари на текущата година.