Начало / Новини / Започва производство по отнемане на лиценза на МЗК „Европа” АД

Започва производство по отнемане на лиценза на МЗК „Европа” АД


На заседание на Комисия за финансов надзор, проведено на 12.12. 2005 г., се взе решение за започване на производство по отнемане на издадено разрешение за извършване на застрахователна дейност на МЗК „Европа” АД.

Дружеството е уведомено за откритата процедура и му е даден  5-дневен срок за възражения и обяснения, след получаване на които КФН ще вземе окончателно решение.