Начало / Новини / Започнати проверки от управление “Надзор на инвестиционната дейност”

Започнати проверки от управление “Надзор на инвестиционната дейност”

Дирекция “Инвестиционни посредници. Пазари на ценни книжа”  към управление “Надзор на инвестиционната дейност” към настоящия момент  извършва следните проверки:
1. Планови проверки на: “ОББ” АД;  “Бенчмарк Финанс” АД и “ДЗИ БАНК” АД, съвместно с Агенция за финансово разузнаване.
2. Тематична проверка на ИП “Карол” АД, във връзка със сключени сделки с акции на “Интерлоджик – Имоти” АД.
3. Проверка на “Финметалс” АД и “Кремиковци” АД, съвместно с дирекция “Емитенти на ценни книжа”, във връзка с публикации в пресата. Проведена е среща с борда на директорите на двете дружества - връчени са заповедите и писмени въпроси. Чакат се писмени обяснения по зададените въпроси, на които представляващите  на дружествата трябва да отговорят. 
  4. Проверка на “Химко” АД, гр. Враца във връзка с публикувана информация в Бюлетин № 57/23.03.2005 г. на “БФБ – София” АД и в “Инвестор БГ” за създадена съвместна група между „Булгаргаз” ЕАД и “Интер Рао България” АД  за уреждане на споровете и изплащане на задълженията на “Химко” АД. На този етап са изпратени писма до “БФБ -София” АД с искане да се предостави информация относно публикацията в Бюлетина и нейния източник, до “Булгаргаз” АД с изискване на информация, относно създаването на работната група и до “Инвестор БГ”.