Начало / Новини / Започнаха консултации относно Насоките за оценка...

Започнаха консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции

Европейският банков орган (ЕВА) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSМА) започнаха днес консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции (Насоките). Насоките имат за цел по-нататъшното подобряване и хармонизиране на оценките на годност в рамките на финансовия сектор на ЕС като по този начин осигурят надеждни правила за управление във финансовите институции.

Подробна информация относно Насоките можете да намерите тук