Начало / Новини / Започна проверка по повод информация, разкрита в годишния финансов отчет на

Започна проверка по повод информация, разкрита в годишния финансов отчет на

Във връзка с информация, разкрита в годишния финансов отчет на "Елените" АД за 2004 г., Комисията за финансов надзор /КФН/ се е самосезирала и Заместник - председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН е взел решение за извършване на проверка на "Елените" АД, к. к. Елените, за спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и нормативните актове по прилагането му, и по-конкретно режима за разпореждане с активи на публичното дружество.
Обект на проверката са следните извършени действия:
1. С решение на Общото събрание на акционерите от 26.04.2004 г. се апортира търговското предприятие на "Елените" АД в дъщерното дружество “ЕЛЕНИТЕ РОЯЛ ХОЛИДЕЙ” АД, учредено на 04.05.2004 г. Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на 11 220 хил. лв., от които 11 000 хил. лв. са непарична вноска на "Елените" АД или 98 % от капитала на непубличното дружество.
2. С договор от 18.10.2004 г. "Елените" АД прехвърлят дела си в “ЕЛЕНИТЕ РОЯЛ ХОЛИДЕЙ” АД, в размер на 11 000 хил. броя акции, на “Редбридж” ООД. Общата стойност за целия пакет акции е 1 330 хил. лв. Продажбата е осъществена след извършена оценка на инвестициите на "Елените" АД в “ЕЛЕНИТЕ РОЯЛ ХОЛИДЕЙ” АД, изготвена от консултантска фирма “ИМОТИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. Пловдив.

Към настоящия момент в КФН са представени изискваните в хода на проверката от дружеството документи, които подлежат на анализ. Резултатите от проверката ще бъдат допълнително оповестени от КФН.