Начало / Новини / Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление...

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор” разреши на„Медианет Индъстрис” С.А. да придобие 90.2 на сто от капитала на ПОД “Бъдеще” АД

С решение № 187 - ПОД / 15.03.2012 г.г-н Ангел Джалъзъв, Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”разреши на „Медианет Индъстрис” С.А., рег. № В144184, със седалище и адрес на управление: Велико Херцогство Люксембург, L-2213 Люксембург, ул. “Рю де Насо” № 1, да придобие пряко 90.2 на сто от капитала на “Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД.  Пълният текст на решението може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.