Начало / Новини / Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление...

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, одобри минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 01.10.2002 г. до 30.09.2004 г.

За двугодишния период от 01.10.2002 г. до 30.09.2004 г. доходността в задължителните пенсионни фондове е над обявеното от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” минимално равнище в размер на 6,86 на сто за професионалните пенсионни фондове и 7,04 на сто за универсалните пенсионни фондове. Нито един от фондовете не е надвишил границата над среднопретеглената доходност, при която в пенсионния фонд се заделя резерв за гарантиране на минималната доходност. Данни за доходността за двугодишния период и определената минимална доходност може да намерите ТУК