Начало / Новини / Заместник председателят на КФН Борислав Богоев...

Заместник председателят на КФН Борислав Богоев се срещна с новоучредената асоциация на застрахователните брокери

Днес, 28 октомври 2010 г., се проведе среща между заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, г-н Борислав Богоев и новоучредената Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), на която се обсъдиха редица теми, свързани с дейността на застрахователния брокер. Председател на Управителния съвет на новата асоциация е Николай Здравков, заместник председатели са Румен Гълъбинов и Моника Минкова и членове на УС са Кольо Делев и Янаки Янакиев. Асоциацията се запозна с предложенията на надзора, свързани с увеличаването на уставния капитал на брокерите, които да бъдат само капиталови дружества, регулирането на размера на брокерските комисионни и повишаване на професионалната квалификация на застрахователните брокери и техните служители. Беше обсъдено и участието на представители на асоциацията в сформираните от КФН работни групи, които ще подготвят предложения за промени в нормативната база.  Г-н Богоев предложи да се проведе кръгла маса в по-широк формат, на която да присъстват и двете брокерски асоциации и да се обсъдят всички въпроси, свързани с брокерската дейност.