Начало / Новини / Задължава се „Явор” АД, гр. Варна, да предложи...

Задължава се „Явор” АД, гр. Варна, да предложи на ОСА да не се гласува точка 2 и 5 от дневния ред

  
Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи Съвета на директорите на „Явор” АД, гр. Варна, да предложи на  общото събрание на акционерите на дружеството, да не подлага на гласуване т. 2 и т.5 от дневния ред.

Пълния текст на решения 582 и 583 може да намерите в раздел "Документи".