Начало / Новини / Задължава се СД на “Възход” АД да не освобождава...

Задължава се СД на “Възход” АД да не освобождава членовете на борда от отговорност до провеждане на редовно годишно общо събрание

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което задължи СД на “Възход” АД да не освобождава членовете  на борда от отговорност до провеждане на редовно годишно общо събрание.

Пълния текст на решение 33 може да намерите в раздел "Документи".