Начало / Новини / Задължава се “Пангеа” АД да предложи на ОСА...

Задължава се “Пангеа” АД да предложи на ОСА да не се гласува точка 3 и 4 от дневния ред

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи Съвета на директорите на “Пангеа” АД, гр. София, да предложи на  общото събрание на акционерите на дружеството, да не подлага на гласуване т. 3 и т.4 от дневния ред.

Пълния текст на решение 572 може да намерите в раздел "Документи".