Начало / Новини / ЗАД “Алианц България живот” АД получи разрешение...

ЗАД “Алианц България живот” АД получи разрешение да инвестира 1 млн. щатски долара в еврооблигации

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", разреши на  ЗАД “Алианц България живот” АД да инвестира сумата от 1 000 000 щатски долара, представляваща инвестиция на застрахователните резерви, в еврооблигации, емитирани от Руската федерация.
Дружеството трябва да представя в КФН месечни справки за притежаваните еврооблигации, емисията както и номиналната, и пазарна стойност.
Пълния текст на решение 307 може да намерите в раздел “Документи”.