Начало / Новини / Забранява се предоставянето на бонуси и отстъпки...

Забранява се предоставянето на бонуси и отстъпки по „Гражданска отговорност”, които не са изрично включени в тарифите на застрахователите

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде две заповеди, свързани с правилата за сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.
Със Заповед № 229 на застрахователите и застрахователните посредници се забранява да предоставят бонуси или отстъпки, под каквато и да е форма, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател. Това правило се разпростира и върху всички индиректни и прикрити форми за даване на отстъпки и бонуси, както от застрахователите, така и от застрахователните посредници, като същото правило е и по отношение на комисионите на застрахователните брокери и агенти.
Целта е да се прекратят порочните практики за неоправдано намаляване на премията, което застрашава финансовата стабилност на пазара по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и свързаното с това накърняване правата и интересите, както на лицата претърпели имуществени и неимуществени вреди в резултат от пътнотранспортни произшествия, така и на лицата, добросъвестно сключили задължителната застраховка.

Със Заповед № 330 се регламентира, че при разсрочено плащане на премията по „Гражданска отговорност”, размерът на вноските трябва да съответства на периода на покритие на застрахователния договор и плащането на всяка разсрочена вноска трябва да бъде в началото на периода, за който тя се отнася.

Целта е да се прекрати недобросъвестно моделиране на застрахователните тарифи, чрез което се залага нарушаване на правилата и цялата дължима премия не се събира. Заповедта е превантивна мярка, насочена къмзапазване на прозрачността и предсказуемостта на пазара и своевременно предпазваща застрахователи от възможни вредни последици, както за самите тях, така и за потребителите на техните услуги.
 Заповедите № 229 и № 230 са публикувани на интернет страницата в раздел „Административни документи” – „Заповеди”.