Начало / Новини / "Юнити инвест-99" АД се задължава да преустанови и...

"Юнити инвест-99" АД се задължава да преустанови и...

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи инвестиционния посредник "Юнити инвест - 99" АД, гр. София, да спре за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Причината за налагане на тази принудително-административна мярка са  установени нарушения на  нормативни разпоредби, съдържащи се в българското законодателство, целящи да осигурят стабилност при търговията с ценни книжа и защита на интересите на инвеститорите.