Начало / Новини / "Вега" АД, гр. Плевен, получи отказ да бъде отписа...

"Вега" АД, гр. Плевен, получи отказ да бъде отписа...

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което отказва да отпише "Вега" АД, гр. Плевен като публично дружество от регистъра на публичните дружества.

Пълния текст на решение 646 може да намерите в раздел "Документи".