Начало / Новини / ВАС отхвърли като неоснователна жалба на председателя...

ВАС отхвърли като неоснователна жалба на председателя на Съюза на застрахованите лица

Върховният административен съд в петчленен състав отхвърли като неоснователна жалба, подадена от председателя на Съюза на застрахованите лица Георги Бакалов,  срещу чл. 4, ал. 2 от Наредба № 18 от 10.11.2004 г., а именно „чл. 4.(2) Застраховани лица са собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства, посочени в застрахователния договор”. В жалбата си г-н Бакалов твърди, че с цитираната разпоредба се въвежда изискването собственикът на моторното превозно средство да упълномощава поименно и в писмена форма ползвателя му, за да бъде действителен застрахователният договор.
В мотивите си ВАС посочва, че при тълкуване на посочената правна норма от страна на жалбоподателят не се е стигнало до разкриване на нейния истински смисъл и съдържание. ВАС отхвърля жалбата като неоснователна, като определя, че оспорваната разпоредба не съдържа изискване за писмена форма на упълномощаването .
Решението на ВАС  е окончателно и не подлежи на обжалване.

Пълния  текст на постановеното от ВАС решение е публикуван на интернет страницата ни в раздел "Документи", "Решения".