Начало / Новини / Въпроси и отговори във връзка с капиталовата...

Въпроси и отговори във връзка с капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „Регистри и справки”, раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, подраздел „Указания и други” са публикувани отговори по зададени въпроси от инвестиционни посредници и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници във връзка с прилагането на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници и попълване на отчетните форми.