Начало / Новини / В Сараево официално се откри туининг проект...

В Сараево официално се откри туининг проект за подпомагане на надзорните институции в областта на застраховането във Федерация Босна и Херцеговина

Днес, 19 май 2010 г., в Сараево официално се откри  туининг проекта BA 07 IB FI 01 “Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Агенцията за застрахователен надзор на Република Сръбска”.
Приветствено слово изнесе председателят на Комисията за финансов надзор г-н Петър Чобанов, както и г-н Йохан Хесе, изпълняващ дейността Първи съветник към Делегацията на ЕС в БиХ и г-н Самир Омерходжич - Изпълнителен директор на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина (IABiH).
Презентация на проекта направи г-н Николай Петков, постоянен съветник по проекта от КФН.
Подкрепата, която ще бъде предоставена в рамките на туининг проекта от Комисията за финансов надзор има за цел стимулиране на развитието на един застрахователен пазар на БиХ в посока на подобряване на неговата ефективност и прозрачно регламентиране, регулиране, координация, докладване и обмяна на информация между различните застрахователни агенции (три за БиХ). Туининг проекта е и в посока на развитие на капацитета на бенифициентите, както и обединяване на националните статистически данни в областта на застраховането. КФН ще предостави помощ в областта на законодателството в застрахователния сектор, както и в посока на задължителна „Гражданска отговорност”.
Освен техническа и административна помощ, КФН ще подпомогне изграждането на дългосрочни контакти между България, като вече страна членка на ЕС и БиХ, като бъдеща страна членка. Също така бенефициентите ще бъдат запознати и с разнообразните и многобройните административни практики на страните членки на ЕС.
Това е третият европейки проект, по който КФН работи в качеството си на институция от страна членка на ЕС, която предоставя подкрепа на надзорните институции в  Югоизточна Европа. Проектът се финансира по програма IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) 2007 на ЕС и е на обща стойност 800 000 евро. Продължителността на проекта е 27 месеца.

Bosna i Hercegovina. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери. Bosna i Hercegovina 2. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.Bosna i Hercegovina 3. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.