Начало / Новини / В рубриката “Стойност на един дял на пенсионните...

В рубриката “Стойност на един дял на пенсионните фондове” може да намерите актуалната информация за стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 01.07.2004 г. до 31.08.2004 г.

През месец август се запази тенденцията на нарастване на стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, като нарастването за месец август при по-голямата част от фондовете надвишава това през месец юли. Нарастването на стойността на един дял е показателно за реализираната от тях положителна доходност както за месец август, така и за целия период от въвеждането на дяловете. Колебанията в стойностите на един дял във фондовете за периода варират от 0,01590 лв. до 0,02249 лв. в професионалните фондове, от 0,01457 лв. до 0,02145 лв. в универсалните фондове и от 0,01299 лв. до 0,02205 лв. в доброволните пенсионни фондове. Колебанията в стойностите на един дял през месец юли преминават в по-плавно нарастване на същите през месец август.

Към данните