Начало / Новини / Утвърдиха се образци на справки за стойността...

Утвърдиха се образци на справки за стойността на нетните активи на фондовете за пенсионно осигуряване

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор",  утвърди образци на справка за стойността на нетните активи на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на универсален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Пълния текст на решение 470 може да намерите в раздел "Документи".