Начало / Новини / Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични...

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2019 г.


    Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2019 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
    Решение № 1310 - ПОД от 18.12.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него - в раздел „Административни документи”, "Форми и образци на документи", "Осигурителен пазар", 2019.