Начало / Новини / Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични...

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2016 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2016 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение № 881-ПОД от 22.12.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, "Решения", а приложенията към него - в раздел „Административни документи”, "Форми и образци".