Начало / Новини / Утвърдени са образец на заявление по чл. 5, ал...

Утвърдени са образец на заявление по чл. 5, ал. 1 и на декларации по чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” издаде решение № 463-АО/17.06.2004 г., с което утвърди образец на заявление по чл. 5, ал. 1 и на декларации по чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 28.04.2004 г. за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, съгласно изискването на § 3 от същата наредба.