Начало / Новини / Утвърдени са образци на извлечения от индивидуалните...

Утвърдени са образци на извлечения от индивидуалните партиди на осигурените лица при прехвърляне от един фонд в друг съответен фонд, упрявляван от друго ПОД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор",  утвърди образци на извлечения от индивидуалните партиди на осигурените лица при прехвърляне от един фонд в друг съответен фонд, упрявляван от друго ПОД

1. Образец № 2-2 по чл. 8, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице, към датата на прехвърляне на средствата му от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

2. Образец № 5-2 по чл. 18, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице към датата на прехвърляне на средствата му от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Образците може да намерите в раздел "Документи" -"Форми и образци на документи".