Начало / Новини / Утвърдени са образци на искания за получаване...

Утвърдени са образци на искания за получаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образци на искания за получаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне.

Решение 1654 може да намерите в раздел „Документи”. Образците  са публикувани  в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”.