Начало / Новини / Утвърдени са образци на годишни извлечения...

Утвърдени са образци на годишни извлечения от индивидуална осигурителна партида към 31.12.2004 г.


Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образци на годишни извлечения от индивидуална осигурителна партида към 31.12.2004 г., както следва:

1. ОБРАЗЕЦ № І на годишно извлечение от индивидуална партида към 31.12.2004 г. за осигурени лица във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

2. ОБРАЗЕЦ № ІІ на годишно извлечение от индивидуална партида към 31.12.2004 г. за осигурени лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

 Образците може да намерите в раздел "Документи", рубрика "Форми и образци на документи"