Начало / Новини / Утвърдени са изменения в образеца на Справка...

Утвърдени са изменения в образеца на Справка за дохода от инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Г-н Бисер Петков, заместник - председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди изменения в образеца  на Справка за дохода от инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
От началото на финансовата 2008 г. пенсионноосигурителните дружества трябва да представят по електронен път в КФН  информация, съгласно утвърдения образец.

Пълният текст на решение 1567 може да намерите в раздел "Документи".
Образеца на справката може да намерите в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”.