Начало / Новини / Утвърдени са изисквания към съдържанието на...

Утвърдени са изисквания към съдържанието на рекламните материали на пенсионните фондове

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков утвърди изисквания към съдържанието на рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества. Тези изисквания се отнасят за материалите, издавани и разпространявани от дружеството, които са предназначени да ориентират настоящите и бъдещи осигурени лица и осигурители при избора им на пенсионен фонд. Освен това те се прилагат и за материалите, които се предоставят от пенсионното дружество при сключване на договор за допълнително пенсионно осигуряване или при подаване на заявление за прехвърляне от един фонд в друг.