Начало / Новини / Утвърдени са изисквания към формата и задължителното...

Утвърдени са изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл.123, ал.1, т.5 от Кодекса за социално осигуряване

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл.123, ал.1, т.5 от Кодекса за социално осигуряване, с които се определят:
1. формата на годишния актюерски доклад, който се изготвя от отговорния актюер на пенсионноосигурително дружество за всеки управляван от дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
2. задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по т.1;
3. приложенията към годишния актюерски доклад по т.1.

Пълния текст на решение 1226, както  и изискванията към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад и приложенията към него може да намерите в раздел "Документи".